Missie en visie

Missie

De apotheek stelt zich ten doel optimale farmaceutische zorg te verlenen aan haar cliënten. De farmaceutische zorg wordt in ieder geval verleend volgens de binnen de beroepsgroep geldende standaarden, maar de apotheek streeft naar zorg op maat. Het producten- en dienstenpakket wordt dan ook zoveel mogelijk aangepast aan de huidig geldende normen en waarden in het algemeen en de wensen en eisen van de cliënten in het bijzonder. Algemeen uitgangspunt hierbij is echter dat het leveren van de geneesmiddelen en zelfzorgartikelen verantwoord kan gebeuren, dat de continuïteit gegarandeerd kan worden en dat de medewerkers van de apotheken achter hun producten- en dienstenaanbod kunnen staan.

Visie

Farmaceutische patiënten zorg is in Nederland op een hoog niveau. Ook onze apotheken voldoen aan de in Nederland gangbare kwaliteitsnormeringen. Veel wat in de apotheek aan farmaceutische zorg plaatsvindt, onttrekt zich echter aan het oog van de cliënt. Door bijvoorbeeld het uitvoeren van medicatiereviews en het vastleggen van o.a. terhandstelling met begeleidingsgesprek wordt de zorg transparanter gemaakt. De apotheker wordt zichtbaarder voor de cliënt, en voor de cliënt moet duidelijker zijn wat van de apotheek mag worden verwacht. De rol van de apotheker en apotheekteams als medebehandelaars zal worden verstevigd.